Biography

Chivo is opgericht in 2004 om kennis te verzamelen over vitaliteit en leefstijl. Informatie over
deze gebieden was toen zeer gefragmenteerd. Wij hebben gemeend, dat het zo belangrijk is
voor ons welzijn, dat we er een hele organisatie omheen hebben gebouwd, waarmee we
wetenschappelijke publicaties verzamelen, beoordelen en vertalen naar praktische richtlijnen
en vaardigheden, die we vervolgens toetsen in de praktijk. Kortom, een kennisinstituut
vitaliteit & leefstijl.

Vitaliteit en leefstijl zijn brede begrippen en we houden daarom ruim 1.100 dossiers bij,
waarmee standpunten onderbouwd kunnen worden die de volgende 5 competenties te
steunen:

 Gecombineerde leefstijlinterventies (GLI)
 Functioneel bewegen
 Lifecoachen (persoonlijke groei)
 Stressmanagement
 Pijnmanagement