Leroy Naarden gaat een uur lang uitvoerig in op zijn vakgebied als intro op zijn masterclass tijdens Fitfair 2019 op 22 en 23 november. Van wat humor naar diepgang, it’s all here! Veel luister en kijkplezier!