Biography

Van jongst af aan ben ik al geïnteresseerd in mensen en hun beweegredenen. Om die reden heb ik begin jaren 90 gekozen voor de opleiding fysiotherapie. Tijdens deze studie fysiotherapie zette ik ook mijn eerste stappen in de sportwereld: ik werd fysiotherapeut van voetbalteams. In de fysiotherapie is de aandacht vooral gericht op het houdings- en bewegingsapparaat. Ik raakte echter steeds meer geïnteresseerd in wat er zich in het hoofd afspeelt. Om die reden ben ik Bewegingswetenschappen gaan studeren met als hoofdrichting Sportpsychologie (nevenrichting inspanningsfysiologie).

Visie
Bij beide opleidingen miste ik echter de holistische blik: naar mijn mening zijn lichaam en geest niet te scheiden. Omdat ik in beide vakgebieden een achtergrond heb, kan ik de kennis van beide combineren. Het wordt daardoor voor mij makkelijker om het totaalplaatje van de speler te zien en mijn begeleiding daarop af te stemmen. Ook de communicatie met andere stafleden, zoals de (para)medici, inspanningsfysiologen, coaches en trainers wordt erdoor vereenvoudigd.

Verder zie ik de (sport)psychologische kant als een onderdeel van de prestatie. Net zoals kracht, conditie en techniek. Dit betekent dat je ook dit onderdeel structureel en systematisch dient te trainen om tot optimale prestaties te kunnen komen. Je hoeft als sporter dus ook geen psychologisch probleem te hebben, wil je pas gebruik kunnen maken van sportpsychologische begeleiding. Je wilt gewoon (nog) beter presteren!