{"id":46249,"date":"2022-10-15T14:27:01","date_gmt":"2022-10-15T14:27:01","guid":{"rendered":"https:\/\/fitfairjaarbeurs.nl\/?post_type=seminars&p=46249"},"modified":"2022-10-15T14:27:01","modified_gmt":"2022-10-15T14:27:01","slug":"creatief-leads-werven","status":"publish","type":"seminars","link":"https:\/\/fitfairjaarbeurs.nl\/seminars\/creatief-leads-werven\/","title":{"rendered":"Creatief leads werven"},"content":{"rendered":"\n
\n
\n
\n
\n\n
\n
\n

Creatief leads werven<\/h2>\n <\/div>\n

Leads werven in januari kan iedereen, maar hoe zorg je voor een stabiele instroom het hele jaar door? Tijdesn deze workshop leer jij; - hoe creatief zijn veel meer oplevert - hoe je daarbij ook jouw team kan inzetten - kan zorgen voor leads ook in maart, juli, augustus en november. - dat de mogelijkheden oneindig zijn - waarom creativiteit een werkwoord is Kom ook jouw voordeel doen met deze interactieve workshop<\/p>\n <\/div>\n\n <\/div>\n <\/div>\n\n