{"id":46356,"date":"2022-10-15T17:23:08","date_gmt":"2022-10-15T17:23:08","guid":{"rendered":"https:\/\/fitfairjaarbeurs.nl\/?post_type=seminars&p=46356"},"modified":"2022-11-15T08:21:14","modified_gmt":"2022-11-15T08:21:14","slug":"hoe-creeer-je-een-sterk-netwerk","status":"publish","type":"seminars","link":"https:\/\/fitfairjaarbeurs.nl\/seminars\/hoe-creeer-je-een-sterk-netwerk\/","title":{"rendered":"Hoe cre\u00eber je een sterk netwerk"},"content":{"rendered":"\n
\n
\n
\n
\n\n
\n
\n

Hoe cre\u00eber je een sterk netwerk<\/h2>\n <\/div>\n

Patrick Rijnbeek, directeur van NL Actief, neemt u mee op \u2018inspiratiereis\u2019 langs bevlogen fitnessondernemers die hun ervaringen delen met het cre\u00ebren van een sterk netwerk met de domeinen zorg en welzijn. Hoe bouwt u (lokaal) zo\u2019n netwerk? Hoe pakt u dat aan? Wat waren de succesfactoren en welke valkuilen moet u ontwijken? En bovenal: wat levert het u als fitnessondernemer op, nu en in de toekomst?<\/p>\n <\/div>\n\n <\/div>\n <\/div>\n\n