{"id":46480,"date":"2022-10-23T05:42:58","date_gmt":"2022-10-23T05:42:58","guid":{"rendered":"https:\/\/fitfairjaarbeurs.nl\/?post_type=seminars&p=46480"},"modified":"2022-10-23T05:42:58","modified_gmt":"2022-10-23T05:42:58","slug":"hoe-optimaliseer-je-krachttraining-voor-spiergroei","status":"publish","type":"seminars","link":"https:\/\/fitfairjaarbeurs.nl\/seminars\/hoe-optimaliseer-je-krachttraining-voor-spiergroei\/","title":{"rendered":"Hoe optimaliseer je krachttraining voor spiergroei?"},"content":{"rendered":"\n
\n
\n
\n
\n\n
\n
\n

Hoe optimaliseer je krachttraining voor spiergroei?<\/h2>\n <\/div>\n
Moet je tot falen trainen? Hoeveel sets moet je doen per training? Hoe vaak per week moet je trainen en met welke split? Hoe breng je progressieve overload in de praktijk voor duurzame progressie? Een antwoord op deze vragen en meer krijg je van Elian Goettsch tijdens deze presentatie.<\/div>\n
<\/div>\n
Je krijgt een bondige theoretische basis over spiergroei, progressieve overbelasting en optimaliseren, gevolgd door praktische richtlijnen voor het opstellen van een optimaal krachttrainingsprogramma afgestemd op het individu.<\/div>\n <\/div>\n\n <\/div>\n <\/div>\n\n