{"id":46484,"date":"2022-10-23T05:45:18","date_gmt":"2022-10-23T05:45:18","guid":{"rendered":"https:\/\/fitfairjaarbeurs.nl\/?post_type=seminars&p=46484"},"modified":"2022-10-23T05:45:18","modified_gmt":"2022-10-23T05:45:18","slug":"de-complexiteit-van-obesitas","status":"publish","type":"seminars","link":"https:\/\/fitfairjaarbeurs.nl\/seminars\/de-complexiteit-van-obesitas\/","title":{"rendered":"De complexiteit van obesitas"},"content":{"rendered":"\n
\n
\n
\n
\n\n
\n
\n

De complexiteit van obesitas<\/h2>\n <\/div>\n

De laatste decennia zijn mensen steeds een beetje zwaarder geworden. Inmiddels hebben veel mensen overgewicht of obesitas en dit zal in de aankomende jaren verder toenemen. De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt zelfs al voor een obesitasepidemie. Hoe heeft het zover kunnen komen? Tijdens deze lezing krijg je een verdieping in de complexiteit van overgewicht en obesitas. Daarna gaan we in op aanbevelingen en interventies om gewichtstoename een halt toe te roepen en gewichtsverlies te stimuleren. Daar kunnen we samen aan bijdragen.<\/p>\n <\/div>\n\n <\/div>\n <\/div>\n\n